การประยุกต์ใช้เทคนิค immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร