การปรับปรุงโครงสร้างของสารกรองรังสียูวีในกลุ่มซินนาเมตและไดเบนโซอิลมีเธน