การศึกษาผลของการแปรรูปต่อสารฟีนอลิกทั้งหมดและคุณสมบัติ การต้านอนุมูลอิสระของใบบัวบก (Centellla asiatica (Linn.) Urban)