โครงการวิจัยอัญมณีนาโนของพลอยคอรันดัมที่ผ่านการเผาด้วยสารเบริลเลียมและสีในเพชร

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Beryllium-Assisted Heat Treatment Experiment on Blue Sapphires (Abstract)", International Gemological Symposium 2006, 26 - 29 สิงหาคม 2006, ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มลทินนาโน (Nano inclusions) กับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม", Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย