โครงการศึกษาหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากภัยดินถล่มในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ด้านชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากธรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์สินามิ

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ, "การบริหารจัดการภัยดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย