โครงงานจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Publish Year International Conference 1
2009 exMs. Thayanan Phuaphanthong, exDr. Tung Bui, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Establishing Interagency Collaboration in Large-Scale Systems Development: Lessons Learned from an E-government Project for Trade and Transport Facilitation", The Fifteenth Americas Conference on Information Systems 2009, 6 - 9 สิงหาคม 2009, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2009 exDr. Bogdan Lent, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMs. Malgorzata Pinkowska, "Efficiency in Project Management Education: Continuous Education Course for Master of Science in IT at Kasetsart University, Bangkok", ProMAC Symposium 2009 - The Society of Project Management, 28 - 30 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย