Conference

Article
การศึกษาภาคตัดขวางการกระเจิงของรัทเธอร์ฟอร์ดด้วยเจออนท์-4
Conference
Siam Physics Congress 2009 (SPC2009)
Class
ชาติ
Date
19 - 21 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,4 มิ.ย. 2007 - 15 ต.ค. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน ปีงาบประมาณ 2552 แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009