Conference

Article
ระเบียบวิธีพีโอดีโพรเจคทีฟอินทิกลัลสำหรับสมการนาเวียร์สโตกส์แบบไม่อัดตัว
Conference
International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2009)
Class
นานาชาติ
Date
15 - 17 พฤษภาคม 2009
Location
อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การไหลแบบไม่อัดตัวในสองมิติโดยการวิเคราะห์บนสโลว์แมนนิโฟลด์ และการจำลองเชิงตัวเลขโดยตรง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417543 ชื่อวิชา Numerical Analysis I,1 ก.ค. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ป.ต.ท. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับพนักงานสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ปี 2552,27 ต.ค. 2009 - 28 ต.ค. 2009