Conference

การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต เพื่อนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้
งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6
ชาติ
28 - 30 มีนาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การบริจาคเลือดจระเข้,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009