Conference

Article
การจัดเส้นทางการขนส่งวัสดุที่เหมาะสมด้วยรถเอจีวี โดยการประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-