Conference

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวจัยแห่งชาติครั้งที่2
ชาติ
7 พฤษภาคม 2013 - 8 พฤษภาคม 2015
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-