Conference

Article
การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นผักเหลียงในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-