Conference

Article
อิทธิพลของช่วงแสงต่อการพัฒนาดอกและเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
24 - 26 มีนาคม 2010
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-