Patent

Article
เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป
Proprietor
Kasetsart University
License ID
22099
Class
ชาติ
Grant Date
2 มิถุนายน 2007
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2000 - 30 ก.ย. 2001