ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Aluminosilicates ProductBamboo powder silageBroilerChemical compositionDDGSE.coliLacid bacteriaMicrobial contentpigProductive PerformanceSalmonellaกากตะกอนกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกกากมันสำปะหลังกากสบู่ดำเนื้อในกากเอทธานอลกากเอทานอล อาหารสัตว์การปลูกผักกาดเขียวการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังกุ้งขาวไก่ไข่ไก่เนื้อฃองเสียจากฟาร์ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้คุณภาพไข่คุณภาพไข่ไก่เครื่องอบแห้งถั่วเหลืองถั่วเหลืองไขมันเต็มถั่วอบไขมันเต็มแทรกแซงน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพน้ำทิ้งฟาร์มสุกรน้ำมันปาล์มน้ำมันรำใบเตยหอมใบมันสำปะหลังประเมินผลปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหารปลาดุกลูกผสมปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เปอร์เซ็นต์ความงอกโปรตีนใช้ประโยชน์ได้โปรไบโอติกผงไผ่หมักผลผลิต yieldพรีไบโอติกพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้พืชพืชเศรษฐกิจฟาร์มสุกรโภชนะมันสำปะหลังมูลสัตว์มูลสัตว์ปีกเมล็ดสบู่ดำแม่พันธุ์ระบบสูญญากาศระยะเวลาการเก็บรักษารำสกัดน้ำมันลูกสุกรหย่านมเศษเหลือสบู่ดำสมบัติการเป็นปุ๋ยชีวภาพสมรรถภาพการผลิตสารประสานสุกรสุขภาพองค์ประกอบธาตุอาหารมหัพภาคอาหารอาหารสัตว์อาหารสัตว์อัดเม็ดอุตสาหกรรมเอทานอล

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นางสาว วราพันธุ์ จินตณวิชญ์

waraphan.ji@nontri.ku.ac.th, โทร. 034 - 352035


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการสัตวบาล 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)