สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

60

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

actinomyceteactinomycetesadsorptionallergenantibacterial activityAntimicrobial activityantioxidantasparagusBacillus thuringiensisBiodiversityBiosorptionBroad mitecaddisflieschitosanDegradationdye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharidegrowthGulf of ThailandHydropsychidaeleadMechanical Propertiesmethane emissionMicrosorummorphologynanoparticlesNatural RubberphotocatalystPhotocatalyticphotoperiodPhytochemicalsPolyphagotarsonemus latusprecipitationprobioticqualityRelative humidityrhizobacteriariceRubberSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcanesynthesisTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOZnO nanoparticlesกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแคดเมียมแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีซิงก์ออกไซด์ซีโอไลต์เซลล์แสงอาทิตย์ตะกั่วถั่วลิสงป่นน้ำตาลบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคแบคทีเรียโปรตีนโปรไบโอติกผักตบชวาพลาสติกชีวภาพพืชวงศ์บุกบอนโพรไบโอติกแบคทีเรียฟางข้าวฟิล์มไคโตซานมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟยูวีซีลายนิ้วมือแฝงลิกโนเซลลูโลสโลกร้อนวิตามินซีสารก่อภูมิแพ้สารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารสกัดจากพืชสิ่งแวดล้อมเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิเอทานอล

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 535 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 498 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 175 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 273 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 185 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 110 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1603 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 910 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 693 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 309 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 258 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 33 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 87 รางวัล (เกียรติบัตร 44 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)