ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Adult EntertainmentAgeismAgingAssociated heritage valueBangkokBuddhism and ColonialismChao Phraya RiverChinese in MalayaChinese tradersDiscourse AnalysisGender EqualityHistoryInterpretationJapanese firmsJapanese policyJapan-MyanmarKoh KretLandLim Boon Keng’s reform movementMap Title DeedPeople's RightsPink TourismPrimary tourism destinationRatchanadda Temple’s community/ Crown Property/ Ratchadamnoen Avenue/ ThailandRatchanadda Temple’s community/ Crown Property/ Ratchadamnoen Avenue/ ThailandReformatory Schoolrice traderole of Thai business sector Secondary tourism destinationSilomSlavoj ZizekSocial ConstructionThai foreign policy-makingThai History in Rattanakosin PeriodThai Penal InstitutionsThai politicsThai-Burmese relationsthe Great DepressionVocational Training SchoolWay of lifewestern firmsกฎของพ่อกบฏบวรเดชกลอนลำกาแฟการค้าการค้าข้าวการเคลื่อนไหวภาคประชาชนคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คณะราษฎรคนความขัดแย้งทางการเมืองความเชื่อ ความเชื่อแบบญี่ปุ่นความเชื่อแบบญี่ปุ่นในสังคมไทยความเท่าเทียมระหว่างเพศ สตรี เด็กหญิง ประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสัมพันธ์ไทยค่าเล่าเรียนคุกต่างประเทศงานฉลองรัฐธรรมนูญงานฉลองวันชาติงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดงานรื่นเริงในระบอบใหม่งานรื่นเริงปีใหม่จอมพล ป. พิบูลสงครามจิตรกรรมจีนชนชั้นกลางชาตินิยมชาติพันธุ์ชาวจีนในมลายา Overseas Chinese nationalismชาวนาชุมชน โฉนดชุมชน การลดภาวะความยากจนชุมชนบางบางแก้วชุมชนแม่กลองชุมชนหลังวัดราชนัดดา กรุงรัตนโกสินทร์ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ อาหารริมทางเชียงรายเชื้อชาตินิยมชาวจีนโพ้นทะเลเซไค คิวเซเคียวเซไค คิวเซเคียวในประเทศไทยญี่ปุ่นตราราชการถนนราชดำเนินถนนราชดำเนิน ชุมชนหลังวัดราชนัดดาทรัพยากรชายฝั่งทศวรรษที่เสียศูนย์/สูญหายที่ดินเทคโนแครตโทษประหารชีวิต การปฏิวัติ2475 การยกเลิกโทษประหารธุรกิจนโยบายการฑูตนโยบายรัฐนักโทษนักโทษต่างประเทศน้ำตาลมรดกวัฒนธรรม ราชทัณฑ์วิจัยสถาบันอาณานิคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ภควุฒิ ทวียศ, อาจารย์

pakawut.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 025613484


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)