แน้วโน้มรางวัลของนุช

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2010 exWorapong Wilairat,exSupachai Nitipan,exTepyuda Sritrakul,exAnthicha Kunjantarachot,inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง),inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Structural Approach of Leptospira Leucine-Rich Repeat Proteins", The Best Graduate Student Oral Presentation Award at The 36th International Conference on Veterinary Science 2010 and OIE & FAO joint symposiums., Genetic Engineering in Veterinary Science, The organizing Committee of the 36th ICVS, OIE&FAO joint symposium (TVMA &OIE &FAO), Nov 5 2010