Award

Article
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมห้องผ่าตัด
Award
ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก
Branch
-
Doner
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Class
ชาติ
Received
9 มกราคม 2014
Related Link
-