โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 2020

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20202019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ความผิดปกติของหลังในผู้สูงอายุที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและเด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ช่วยในการทรงตัวและพัฒนาระบบการผลิต หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 ต้นแบบการกระตุ้นการผลิตสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์ในหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อใช้ยับยั้งภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2020 ชุดอุปกรณ์การทดสอบความเร็วที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาฟุตซอล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การตอบสนองทางทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0