โครงการวิจัยภาควิชาภาษาศาสตร์ ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2024 การศึกษาภูมิทัศน์ภาษาของภาวะพหุภาษาในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 อัตลักษณ์ของบุรุษและสตรีเพศในโปสเตอร์ภาพยนตร์โปรตุเกส หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 อัตลักษณ์ของชายรักร่วมเพศในโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยและฮอลลีวู้ด: การวิเคราะห์ภาษาภาพ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0