ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศทางเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides