(ขอถอนตั้งแต่ปี 53) อิทธิพลของปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการติดผลของ ChineseTallow Tree (Sapium sebiferum)