การเตรียมวัสดุคาร์บอน รูพรุนสูง จากวัตถุดิบเหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับ ประสิทธิภาพสูงสำหรับลดสารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ