มลพิษของสารกำจัดศัตรูพืช:ผลของการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชต่อการเกิดโรคอ้วนโดยใช้แมลงหวี่เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบ