การพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์รุ่นใหม่ โดยใช้วัสดุคาร์บอนไนไตรด์ที่มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา