แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการตามจุดสัมผัสบริการของโรงแรมบูติกขนาดเล็กเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มพักผ่อนระหว่างทำงานชาวไทยในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา