การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาร้าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก