ปัจจัยกำหนดการออกขายหุ้นในตลาดแรกด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง