ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการถือครองคริปโทเคอร์เรนซีกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย