ผลของช่วงเวลากาารทำให้เป็นหมันด้วยวัคซีนฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิงต่อโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะละการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนฟอลลิเคลสติมูเลติงและตัวรับฮอร์โมนลูทีไนซิงในเนื้อเยื่ออัณฑะสุกรขุนเพศผู้