โครงการวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2023 exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTomonori Ishigaki, exShabbir H. Gheewala, "Life cycle greenhouse gas emissions of emerging municipal solid waste management options: a case study in Thailand", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, หน้า 662-673
2022 exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, exTomonori Ishigaki, exSatoru Ochiai, exMasato Yamada, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Carbon conversion during biodrying of municipal solid waste generated under tropical Asian conditions", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exPanida Payomthip, exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSutham Patumsawad, exKomsilp Wangyao, "Optimization of Aeration for Accelerating Municipal Solid Waste Biodrying", International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2022, หน้า 878-888
2022 exBhatsada, A., exPatumsawad, S., exItsarathorn, T., exTowprayoon, S., inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exPhongphiphat, A., exWangyao, K., "Improvement of energy recovery potential of wet-refuse-derived fuel through bio-drying process", Journal of Material Cycles and Waste Management, พฤศจิกายน 2022
Publish Year International Conference 1
2022 exนายกิตติกุล สารสุวรรณ, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Methane emission characteristics during early stage of municipal solid waste deposition in tropical landfill", The 11th Asia-Pacific Landfill Symposium, 8 - 10 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย