การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการระบุสปีซีส์ของสัตว์: เครื่องหมายพีซีอาร์เพื่อระบุสปีซีส์ของหมู (Sus scrofa domesticus) สุนัข (Canis lupus familiaris) และ ม้า (Equus caballus) สำหรับการตรวจสอบอาหาร