การบีบอัดภาพสีแบบความซ้บซ้อนต่ำ

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Straightforward Color Image Compression Using True-Mean Multi-Level Block Truncation Coding", Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics 2021-January, 10 - 12 มกราคม 2021, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2021 exPhuttapong Sertsi , inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exVataya Chunwijitra, exManabu Okumura, "Hybrid Input-type Recurrent Neural Network Language Modeling for End-to-end Speech Recognition", 2021 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2021, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย