การศึกษาหาแนวทางเพื่อตรวจวัดสสารมืดโดยใช้หมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (CTA)