การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร CBD และเมล็ดน้ำมันคุณภาพดี