การสังเคราะห์วัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM SiO2) และปรับปรุงหมู่ฟังชันก์พื้นผิวให้มีความว่องไวต่อการตรวจวัดสารประกอบหมู่ไนโตร