การใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษในข่าวโควิด 19 กรณีศึกษาของสำนักข่าว BBC