การวิเคราะห์ศักยภาพของสูตรตำรับยาไทยพื้นบ้านในเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลองเพื่อการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่