อิทธิพลของการปรากฎตัวทางไกลผ่านภาวะลื่นไหลทางอารมณ์ 5 มิติ ที่มีต่อความผูกพันตราสินค้าของสมาชิกเพจเฟซบุ๊ค