การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อกลมด้วยการติดตั้งแผ่นกั้น

Publish Year International Journal 1
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Augmented heat transfer in tubular heat exchanger fitted with V-baffled tapes", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 1-21