การวัด และวิเคราะห์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ติดตั้งบนเรือหลวงกองทัพเรือ