การตรวจจับวิตามินซีโดยใช้เซ็นเซอร์ที่เห็นการเปลี่ยนสีในที่มีความว่องไวและจำเพาะ โดยใช้พอลิเมอร์ของอนุภาคนาโนคลัสเตอร์ของเงิน เพื่อการประยุกต์ใช้หาปริมาณในผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหาร