ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน