ปัญหาบริเวณชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2561 ในจังหวัดชลบุรี

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Which eroding site is more urgent for the government?: a reflection from coastal communities", Journal of Coastal Conservation, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "THE 2018-COASTAL PROBLEMS IN THAILAND’S SECOND LARGEST COASTAL CITY", The 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi, Vietnam., 24 - 27 กันยายน 2019, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม