การเปิดรับ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมรายการ The Rapper Thailand ในเขตกรุงเทพมหานคร