การศึกษาลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กที่บินขึ้นลงในแนวดิ่งได้แบบ Tailsitter

Publish Year International Copyrights 1
2021 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อากาศยานไร้คนขับ", บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และ มก., 2021