การศึกษาหาตำแหน่งและหน้าที่ของโปรตีนที่คาดว่าทำหน้าที่เป็นไตรเอซิลกลีเซอรัลไลเปสของสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii ด้วยวิธีทางชีวเคมี


แสดงความคิดเห็น

(0)