การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วและโรคราแป้ง โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการผสมกลับ


แสดงความคิดเห็น

(0)