การพัฒนาชุดตรวจสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับโรคไวรัสที่สำคัญในพริกเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์